Artist, Engineer, Author, Speaker....zzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

This my #worldcup second round bracket…not counting that ojoro pk! #drogba #ivorycoast

This my #worldcup second round bracket…not counting that ojoro pk! #drogba #ivorycoast